Maharashtra State Government Public Holidays List 2017 Calendar

…December 2017, Monday Christmas – 25th December 2017, Monday https://www.maharashtra.gov.in/pdf/HolidayList-2017.pdf   Terms: maharashtra gajraj monthly lottery mahalaxmi lottery result maharashtra Sattamattak lottery maharashtra gov in maharashtra laxmi weekly lottery result…

Upcoming Bank Holidays 2016 List in India All States

…Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal. Bank Holidays in January 2016 List: 1st January…

Bank Holiday List 2016 March State Wise in India

…states of India like Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan,…