Chhattisgarh CG Holidays 2017 Calendar General and Optional List

…Janma Divas/Dharti Pooja 13/04/2017 – Vaishakhi 22/04/2017 – Shrimad Vallabhacharya Jayanti 23/04/2017 – Sen Jayanti 28/04/2017 – Chhatrapati Shivaji Jayanti 29/04/2017 – Parshuram Jayanti 30/04/2017 – Shankaracharya Jayanti 12/05/2017 –…